Drakar ICT

De Drakar, een handelsschip in de tijd van de vikingen, zorgde voor verbinding tussen culturen en gebruiken. Nu neemt informatietechnologie die rol in. Drakar ICT is uw partner om een verbinding te leggen tussen uw behoeften en wensen en de mogelijkheden die ICT u biedt.  Drakar ICT doet dat door te luisteren naar u, onderzoek te doen naar nieuwe technieken en voortdurend te ontwikkelen aan haar oplossingen. U bent verzekerd dat de gekozen oplossing van Drakar ICT meegroeit met veranderingen in uw organisatie.  

Drakar  ICT automatiseert markten en havens.