BrendIS

Met BrendIS biedt Drakar ICT een specifieke oplossing voor effectief beheer van binnenhavens. BrendIS, genaamd naar Sint Brandaan als beschermheilige voor zeevaarders, biedt de havenmeester online ondersteuning bij  het toewijzen van ligplaatsen, het administreren van binnenkomende en uitgaande schepen, digitaal communiceren met schippers en de facturering van havengelden. BrendIS is uitgerust met AIS, het systeem dat automatisch de identiteit en vaarbewegingen van schepen registreert.  BrendIS is volledig te integreren binnen de software van gemeentelijke overheden. 

BrendIS voor havenmeesters en gemeenten.

BrendIS in vogelvlucht:

Binnenhavens, Administratie, Havengelden, Toewijzing Ligplaatsen, Overzichten en Rapportages, Facturering, AIS en Planning